EDEBALİ SRC

Bilecikte Faaliyet Gösteren Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Bilecikte bulunan EDEBALİ SRC, SRC ODY ÜDY alanında ihtiyaç duyulan mesleki yeterlilik belgelerinin eğitimlerini veren, Bakanlıkça Yetkilendirilmiş eğitim ve test merkezi olarak çalışmaktadır.

SRC Belgesi

SRC Belgesi Kapsamı içindeki SRC 1 , SRC 2 , SRC 3 , SRC 4 , SRC 5 belgeleri vardır.

  • SRC 1 Belgesi Uluslararası yolcu taşımacılığı
  • SRC 2 Belgesi Yurtiçi yolcu taşımacılığı
  • SRC 3 Belgesi Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
  • SRC 4 Belgesi Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
  • SRC 5 Belgesi Tehlikeli madde taşımacılığı

SRC Belgesi Kapsamındaki belgeleri almak için, araç sürücüsünün eğitim, sınav ve belirli şartları taşıması gerekmektedir.

SRC Belgesi Kapsamı içindeki belgelerden SRC 1 belgesi, Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan, yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC Belgesi Kapsamı içindeki belgelerden SRC 2 belgesi, Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapan ve yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC Belgesi Kapsamı içindeki belgelerden SRC 3 belgesi, Uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapan ve yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC Belgesi Kapsamı içindeki belgelerden SRC 4 belgesi, Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı yapan ve yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC Belgesi Kapsamı içindeki belgelerden SRC 5 belgesi, Tehlikeli ve atık maddelerin taşımacılığını yapan ve yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir. SRC Belgesi Kapsamı içindeki SRC 5 Belgesine sahibi olmak için SRC 3 ya da SRC 4 belgesine sahip olunması şarttır

Orta Düzey Yönetici

ODY 1 ODY 2 ODY 3 ODY 4

ODY Belgesini Almakla Yükümlü Olan Kişilerin Bu Süreçle İlgili Bilmesi Gereken Konular. Kimler Alabilir, Ne İçin Kullanılır, Neden Kullanılması Gereklidir?

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak veya istihdam edilen Orta Düzey Yöneticiler meslek grubuna uygun bir ODY Belgesine sahip olmalıdır.

ÜDY Belgesini Almakla Yükümlü Olan Kişilerin Bu Süreçle İlgili Bilmesi Gereken Konular. Kimler Alabilir, Ne İçin Kullanılır, Neden Kullanılması Gereklidir?

ÜDY Belgesi Nedir?

Üst düzey yönetici belgesinin kısaltmasıdır

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten sahip, temsile yetkili ortak veya istihdam edilen Üst Düzey Yöneticilerin Alması Gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

Yetkili Eğitim Kurumlarından aldıkları eğitim sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlarında Başarı Gösterenler Üst Düzey Yönetici Belgesine ya da ÜDY Belgesine sahip olurlar .

Üst Düzey yönetici belgesinin kısaltmasıdır. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve Üst Düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri gerekir.

EDEBALİ SRC

Mesleki Eğitim

Mesleki Danışmanlık

SRC, ODY, ÜDY Belgeleri

SRC Belgesi SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

ODY Belgesi ODY 1, ODY 2, ODY 3, ODY 4

ÜDY Belgesi ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3, ÜDY 4

Kurumsal Hizmet

Bilecik Merkezde bulunan Edebali SRC, SRC, ODY ve ÜDY alanında ihtiyaç duyulan mesleki yeterlilik belgelerinin eğitimlerini vermektedir

Bilecik SRC ODY ve ÜDY Belgeleri Eğitimi Veren Yetkili Kurum

BİLECİK